ЧПП

За секој од наведните доктори/психолози ќе биде наведено инфо во врска со нивната работа и искуство низ годините…..

Е-психолог е онлајн платформа во Македонија која нуди психичка поддршка на граѓаните. Тие, преку некој од смарт уредите, би можеле да побараат онлајн сесија со некој од најдобрите македонски психолози. Сесиите се потполно заштитени, кон кои можат да пристапат само психологот и клиентот.

За секој од наведните доктори/психолози ќе биде наведено инфо во врска со нивната работа и искуство низ годините…..

Е-психолог е онлајн платформа во Македонија која нуди психичка поддршка на граѓаните. Тие, преку некој од смарт уредите, би можеле да побараат онлајн сесија со некој од најдобрите македонски психолози. Сесиите се потполно заштитени, кон кои можат да пристапат само психологот и клиентот.

Е-психолог е онлајн платформа во Македонија која нуди психичка поддршка на граѓаните.

За МојПсихијатар

Е-психолог е онлајн платформа во Македонија која нуди психичка поддршка на граѓаните. Тие, преку некој од смарт уредите, би можеле да побараат онлајн сесија со некој од најдобрите македонски психолози.

Благодарност

Голема благодарност до Цивика Мобилитас за пружената помош при создавање на оваа платформа. Нивната исклучителна посветеност при помош на граѓаните како индивидуи, како и сите останати целни групи, синдикати, комори, здруженија, придонесоа за создавање на Е-Психолог.